Pháo Thủ  Nguyễn Công Yên

 
 

Tốt nghiệp khóa 11 Trường Vơ Bị Đà Lạt,
theo học căn bản Pháo binh tại Phú Lợi,
Du học khóa Khí tượng và sửa chữa Dụng cụ Khí tượng tại Ft Sill Hoa Kỳ
Thông dịch, huấn luyện Căn bản Pháo binh cho khóa 13 Đà lạt tại Ft Sill Hoa Kỳ

Phục vụ các đơn vị Pháo Binh đồn trú tại Mỹ Tho, Đà Nẵng, G̣ Vấp, 
Sông Mao, và Biên Ḥa.
Thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu, Bộ Quốc Pḥng
Sĩ quan Liên lạc và Huấn luyện/Jungle Warfare/RAF Singapour
Quan Sát Viên Phi Cơ Sư Đoàn 5 Bộ Binh
Sĩ quan tùy viên Tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ binh
Sĩ quan Tùy Viên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn
Tùy Viên Quân Lực tại Cambodge

Định cư tại Pháp quốc