Pháo Thủ  Nguyễn Bá Thành

 

Sinh năm 1940 tại Hà Đông Bắc Việt
Động viên khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
1964: Ra trường nghành Pháo Binh, cấp bậc Chuẩn Úy
1964-1969:TĐ36PB/Cần-Thơ:TSV,TrĐT.C/U,T/U.
1970: SQKS/CESOC8/70-Fort Sill,Oklahoma-Tr/U.
1970-1975:TĐ69PB/Pleiku:SQTT,SQAN,SQCTCT
1972: Đ/U: PĐT/PĐCH kiêm Chỉ Huy Hậu Cứ TĐ.
16-3-75: Điều động và di tản TĐ69PB về Nha Trang.
19-3-75: Bị VC bắt tại Phú Bổn/Pleiku: Tù binh
8-76: Ra tù về Sàig̣n làm nghề tự do
1986: Đi ODP sang trại tỵ nạn Bataan/Phillippine
1987: Sang Mỹ. Đi học Industrial Machines Operator
1988-2008: nhân viên của hăng
2008: Về hưu và làm PT. Medical Interpreter
Hội viên sáng lập, và hội viên
của hội cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 tại Tiểu Bang Washington 

Định cư tại Washington State USA