Thiếu tá Nguyễn An Cảnh

 

4-1958 Tốt nghiệp khóa 13 TVBQGVN tại Đà Lạt
10-1958 Gia nhập binh chủng Pháo binh
12-1958 đến 12-1960 Tiểu đoàn 7 Pháo Binh Tam Hiệp Biên Ḥa
1/1961 đến 6-1963 Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
10-1961 Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Truyền tin binh đoàn
3-1963  đến 6-1963 Quan Sát Viên Phi cơ Mohawk của PB/QD1
7-1963 đến 6-1968 Tiểu đoàn 29 Pháo Binh Tân lập
1964 Tốt nghiệp khóa Pháo đội trưởng tại Dục Mỹ

1966 Tiểu đoàn cải danh thành Tiểu đoàn 92 Pháo binh di chuyển về Cái Tầu Hạ
7-1968 đến 9-1969 Tiểu đoàn 65 Pháo Binh tân lập tại Dục Mỹ
Tiểu đoàn đổi danh thành Tiểu Đoàn 233 Pháo binh đồn trú tại Phan Rang
11-1970 Tốt nghiệp PB Cao cấp tại Ft Sill Okla
12-1970 Tiểu đoàn 231 Pháo Binh tại Đà Lạt
2-1972 Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 230 Pháo binh tại Ban Mê Thuột
Thăng cấp Thiếu tá thực thụ đặc cách mặt trận.
10-1972 bị thương nặng tại chiến trường Chu Pao quốc lộ 14
1973 nghỉ dưỡng thương, phân loại 2 vĩnh viễn
8-1973 đến 12/1974 Trung tâm Điều hợp An Ninh Pḥng Thủ QK3
1-1974 Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điểu hợp An Ninh Phát Triển Đô Thành
Tù Cải tạo 9 năm 1 tháng 13 ngày.
Định cư tại San Jose Hoa kỳ