Gia Đình Pháo Thủ VNCH

                              Tiền Đại Hội Pháo Binh - Tháng 5, 2015 tại Bắc California

                                           

                             

                             Đại Hội Pháo Binh - Tháng 5, 2015 tại Bắc California

                                           

 

                 Sau khi vào trang hình ảnh, xin click vào hình monitor (hình mẫu bên trái) để chạy SLIDESHOW SlideShow

                                           Dai Hoi 2015

         Trở về trang chủ

          Quí vị nào muốn coi video ở dạng lớn, xin di chuyển mouse vào bên phải góc dưới cùng, chọn vào ô VUÔNG.
            Muốn trở lại bình thường, nhấn trên keyboard vào ESC key.