Gia Đình Pháo Thủ VNCH

                              Họp mặt Tết Giáp Ngọ (2014) tại California

                                           

         Trở về trang chủ

          Quí vị nào muốn coi video ở dạng lớn, xin di chuyển mouse vào bên phải góc dưới cùng, chọn vào ô VUÔNG.
            Muốn trở lại bình thường, nhấn trên keyboard vào ESC key.