Thư Tín                                 

Address:  9200 Westminster Blvd SP# 35
Westminster  CA  92683-4775
Phone: (714) 899-8190
Email: let0610@yahoo.com

Xin Lưu ư !  Nếu không gặp, xin để lại tên và số điện thoai. Cám ơn