Văn Nghệ

Nhạc

1. Pháo Binh hành khúc
2. Xuất Quân                           Phạm Duy
3.
Anh Không chết đâu Em      Trần Thiện Thanh
4.
Chuyện Giàn Thiên Lý         Anh Bằng, lời Yên Thao

 

Thơ

1. Lục Bát Dâng Người                          Nguyễn Yến Hồng
2. Bài Thơ Tình Của Người Pháo Thủ    Thơ Uyên Sơn

3. Thơ Nguyễn Thiện Nhân                    Pháo Thủ 181

 

Chuyện ngắn

1. Gái Cà Mâu làm dâu xứ Bắc        Nguyễn Yến Hồng dâu 61 Pháo binh