Bản Tin Gia đ́nh Pháo Thủ

 

                                                              Lá thư của Phối hợp viên

Kính Thưa Qúi Vị

Kính thăm Qúi Vị và gia quyến.

Như đă tŕnh bầy trong những lần họp mặt Pháo Thủ tại Nam Cali về việc thực hiện Kỷ Yếu của Binh Chủng Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Giai đoạn đầu thiết lập Website Pháo Binh,  các Pháo thủ có phương tiện nơi chốn thông tin liên lạc hay trao đổi tin tức, nơi chứa những tài liệu bài vở của Đặc San và Kỷ Yếu.  Từ tháng 10/2007 Website phaobinhvnch.com đă có trên mạng lưới toàn cầu.  Ghi nhận có trên 10 trường hợp nhờ website mà pháo thủ đă t́m ra được họ hàng, bạn bè lâu rồi không có liên lạc, có một trường hợp qúa 56 năm.  Đặc San 2008 được phát hành vào ngày họp mặt tất niên 20/1/2008 với 202 trang, trong đó có 14 trang mầu..

Giai đoạn thứ hai Đặc San 2009 phát hành vào ngày 11-1-2009 tại Hội trường Paracell với một ấn bản 214 trang gồm 24 trang mầu.

Đúng hẹn, Kỷ Yếu Pháo Binh 2010 đă phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2010 tại Nam Cali.  Ngày phát hành Kỷ Yếu thật tưng bừng hứng khởi như đại hội binh chủng ngày nào, pháo thủ và gia đ́nh khắp các nơi trên trái đất: Hoa Kỳ, Gia nă đại, Úc, Âu châu, và cả Việt Nam nữa tâp trung tại Cali nắng ấm để chứng kiến ngày phát hành.  Kỷ Yếu 2010 là một cuốn sách, b́a xanh đậm cứng, in chử lớn mầu vàng, 242 trang trong đó có 62 trang mầu tŕnh bầy và in đẹp.

Hôm nay sau 1 năm, thời gian như thoi đưa, chúng ta cùng nhau tụ tập ở đây để nh́n xem đứa con tinh thần Đặc San 2011 ra đời.

Kỷ Yếu 2010 cũng c̣n có những sai lầm, một tiểu sử ghi sai pháo thủ này qua đời trong khi không có, v́ sơ ư sai kỹ thuật nên đă ghi lộn ngày tháng qua đời của pháo thủ trước vào đó.  Đây là một lỗi kỹ thuật  nhưng ảnh hưởng rất tai hại, thêm một vài h́nh ảnh không rơ, nhưng thiếu sót chính là sự ghi danh quá trễ để một số pháo thủ không kịp góp mặt trong mục tiểu sử cá nhân của Kỷ Yếu. 

Theo đề nghị của một số Pháo thủ, và để sửa chữa một số khuyết điểm trong website và Kỷ Yếu 2010, nhất là thỏa măn một số pháo thủ không kịp ghi danh trong phần tiểu sử cá nhân, nên sẽ sửa chữa những lỗi trong website Pháo Binh, và phát hành Kỷ Yếu 2012 (Kỷ Yếu 2010 với những phần thêm, bớt, sửa chữa, thay đổi) vào dịp Tết 2012.  Ban Biên tập chỉ in một số lượng đủ bằng số nhu cầu ấn định trước và trên  300 cuốn (để có được giá rẻ).  Ban Biên tập mong Quí vị nào muốn có quyển Kỷ Yếu để đời tốt đẹp và đầy đủ hơn, xin ghi danh và trả tiền trước.  Chúng tôi sẽ sửa chữa, mang đi in, khi xong sẽ gửi thắng cho người ghi danh.

Nếu Đặc San là đứa con tinh thần của binh chủng, nó được tạo thành bởi  những bàn tay và khối óc của những người Pháo thủ, họ đă hy sinh thời giờ, tiền bạc, công sức và cả hạnh phúc gia đ́nh, để thực hiện nó th́ Kỷ Yếu binh chủng Pháo binh sẽ là một tập tài liệu lịch sử, trung thực, hầu để lại cho thế hệ mai sau được thấy, được hiểu sự thành h́nh, sự trưởng thành từ những hào hùng và cả những thực tế cay đắng mà mỗi Pháo Thủ chúng ta đă trải qua. 

Chúng tôi rất vui sướng tŕnh với Quí Vị, chúng tôi đă nhận được những sư cộng tác quư báu của các Pháo thủ nhất là các Pháo thủ của thế hệ trẻ, cũng như luôn được nhiều khích lệ của các Niên trưởng.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn những ân nhân đă yểm trợ cho việc thực hiện,  Quí thân chủ đăng quảng cáo trong Đặc San, Lịch Pháo thủ, bài vở, h́nh ảnh, tài liệu và nhất là các Pháo thủ đă ngày đêm làm việc để nó được hoàn thành. 

Ước mong sau khi tham dự ngày họp mặt này, Qúi Vị sẽ dành th́ giờ với nó, đọc nó.  Chúng tôi mong nhận được những ư kiến, nhận xét, phê b́nh  của Đặc San, lịch, và Kỷ Yếu.   Địa chỉ liên lạc đă ghi trong Đặc San và Website.

Một vấn đề nữa cũng cần nhắc đến về ngày họp mặt 2011.

Chỉ mới có hơn 9 tháng từ ngày phát hành Kỷ Yếu, chúng ta đă mất thêm: Đ/t Đáng, Tr/t Khánh, Tr/t Đạt, Th/t Thuận, Th/t Thuở, Tr/t Thiệt, Tr/t Trác, Th/t  Hinh, Đ/u Năng, Đ/u Tâm, Tr/t Thúy, v.v.  Đấy là con số chúng ta biết được, c̣n con số thật của binh chủng chắc chắn nhiều hơn.  Biết rằng tuổi ngày càng cao, nhiều hạn chế, nhiều lư do chính đáng để biện minh sự không tham dự.  Tuy nhiên cứ gọi điện thoại hỏi thăm các bạn đă về tham dự ngày phát hành Kỷ Yếu 2010 tháng 3/2010 tại Nam Cali th́ chúng ta sẽ nhận được những lời khuyên như thế nào. 

Cầu xin chúng ta sẽ có hai ngày họp mặt gặp bạn cuối đời thật vui.  Mong lắm thay.  Xin cám ơn Quí vị..


 

 

Lê Văn Trang
          Người Phối Hợp

 

Đính chính

của Pháo thủ Nguyễn Văn Khôi trong quyển sách "Đời Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh" của Anh đă phát hành trước đây như sau:

            Kính gửi quư vị đă nhận cuốn
            “Đời Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh” của tôi.
            Xin quư vị sửa dùm mấy điểm sau:
            1-      Thay tên Mành bằng tên Liễu vào những trang:
            Trang Mục Lục ở Chương V, phần 4. Trang 46, Phần 4 - Binh nh́ quân dịch ….. bị chết v́ ḿn, và ḍng 2 tính từ dưới lên
            Trang 47, ḍng thứ 5 và ḍng 26 tính từ trên xuống.
            2-       Ở trang 16
            Xóa chữ “Tiểu Đoàn”, ḍng thứ 7 tính từ trên xuống.
            Xóa chữ T Đ và thay số (80) ở ḍng thứ13 tính từ dưới lên, để câu đó thành  … ,1 Ph. Đ Súng Cối (106 ly)
            Thay số 60 trong ngoặc (80 ly) băng số(106 ly) ở
             trang 16, ḍng thứ 13 tính từ dưới lên.
 

 

Diễn văn của Phối Hợp Viên trong ngày phát hành Đặc San Pháo Binh 2011 tại Nam Cali ngày 14/3/2011.

 

          Kính thưa Niên Trưởng Chủ tọa,
          Quí vị Quan khách
          Quí Vị Niên trưởng
          Kính thưa Quí Bà, và Qúi vị


          Cũng tại địa điểm này chúng ta đă phát hành đặc San và Kỷ Yếu năm 2008, 2009, 2010.  Thưa Quí vị và hôm nay, chúng tôi xin tŕnh làng “Đặc San        Pháo Binh 2011.”  Đặc San 2011 năm nay đă được hoàn thành trong những hoàn cảnh khá vất vả v́ t́nh trạng tuổi tác và sức khỏe đă làm cho công việc gập nhiều khó khăn hơn. Cám ơn Thượng đế đă cho chúng ta kết quả của những cố gắng đó có Đặc San đúng thời gian hôm nay.  Trong chốc lát Đặc San PB 2011 sẽ tới tay Qúi vị.  Tôi muốn nhân dịp này trinh Quí vị về Kỷ Yếu 2012.

Kỷ yếu 2010 đă có một vài lỗi lầm kỹ thuất lấy chi tiết của PT này copy sang PT khác. 
Theo đề nghị của một số Pháo thủ, luôn tiện để sửa chữa một số khuyết điểm về h́nh ảnh, lư lịch, danh tánh trong Kỷ Yếu 2010, nhất là thỏa măn một số pháo thủ không kịp ghi danh trong phần tiểu sử cá nhân, nên sẽ có Kỷ Yếu 2012 vào dịp Tết 2012, với một điều kiện số lượng sách in trên 300 cuốn.

Pháo thủ nào muôn bản Kỷ Yếu 2012 th́ phải ghi danh qua phiếu mua Kỷ Yếu 2012.  Ban Biên tập chỉ in một số lượng bằng số lượng ghi danh, và sẽ được gửi thắng cho những vị đă ghi danh. 

Riêng phần Tiểu sử cá nhân đă tăng thêm được 50 tiểu sử so với số lượng khi phát hành 2010.  Ước mong có con số 500 tiểu sử cá nhân trong Kỷ Yếu 2012.  Mong Quí vị kêu gọi các bạn cùng đơn vị hay anh em thuộc quyền nhập cuộc.

Tôi cam đoan Kỷ Yếu Pháo Binh 2012 là một tài liệu vô cùng qúi  giá, lịch sử trung thực của binh chủng Pháo Binh, tài liệu có một không hai, hữu ích và hănh diện của tất cả anh em chúng ta.

Xin cám ơn những ai đă góp công để hoàn thành những công việc chung và cần thiết của Pháo Binh.

    

 

 

 

Nhắn tin

Dang van Hung, TD46/PB/QDIII, KBC 6414, Dai uy, SQPT/B3-SQLL/CD318XK ,19-06-1949, Ha noi, hien o tai: 66 Lakeside Crest. Forest Lake, Queensland 4078, Australia. phone:(07)33722074 hay Email: hung5@bigpond.com.au. Toi rat han hoan khi phat hien duoc trang web phaobinhvnch, duoc nhin lai mot so cap chi huy xua:D/T Trang, T/T Tuoi(TDP cu), D/U Khuong...,cac ban cu Than(61), Vui(cung khoa)... Rat mong moi noi ket lien lac voi cac nien truong va huynh de phao thu chia se nhung buon vui noi xu nguoi. Tran trong     Hung46.


                 

                    Nguyễn văn Khôi (PB 14) hiện đang ở địa chỉ
                    1212 Connecticut,  San Francisco, CA,94107
                    điện thoại   (415) 821-0652 . 
                    Email address la khoivnguyen@yahoo.com

Muốn biết tin tức của    Mai Văn Phú, PB khóa 14.

Nếu ai biết xin cho Nguyễn văn Khôi (PB 14) biết tin.  Cám ơn

 

         

Nhắn tin

            P/T Phan Hữu Thuần K22SQTB muốn biết tin của các bạn cùng khóa 22
            D/t  lien-lac :  (408) 627 - 9171 (cell)  (408) 262_6890 (Home)
            Email :  thuanpk46@yahoo.com

Cần computer programmer về Access database và Website

Kỷ yếu đang cần hai chuyên viên về Website và Access database với Microsoft office 2007
Xin liên lạc với chúng tôi ỏ số diện thoại 714-899-8190 hay email address let0610@yahoo.com
Xin cám ơn

      

 

 

           

            Nhắn Tin

            *Đây là danh sách các Pháo thủ đă đổi chỗ ở, thư được trả về.  Ṭa soạn cần nhật tu để có thể liên lạc.Nếu có Pháo thủ nào biết địa chỉ, xin liên        lạc             với     đương sự và yêu cầu liên lạc với chúng tôi update địa chỉ.  Xin cám ơn

 

                PT Chung B́nh An CA, PT Nguyễn Đức An CA, PT Nguyễn Thọ An PA, PT Vơ Tấn Ca CA, PT Nguyễn Tài Chấn FL, PT Lê Cao Châu CA,     PT     Phan Thành Châu MN, PT Vũ Ngự Chiêu FL, PT Ngô Huy Chức Canada, PT Trần Can Đảm K7SQTB, PT Vơ Duy Đảm TX, PT Phạm Văn Danh NE,  Nguyễn Minh Đăng WA, PT Đào Đắc Đạo ID, PT Đỗ Thành Đô CA, PT Nguyễn Văn Đô CA, PT Trương Dung FL,  PT Nguyễn Đức Giang Canada, PT Trần Thanh Hào CA, PT Đặng Sanh Hai TX, PT Lê Gia Hân CA, PT Nguyễn Văn Hậu NJ, PT Nguyễn Văn Hiến TX, PT Trần Kim Hiệp CA, PT Trần Quang Ḥa CA, PT  Nguyễn Huy Hoàng TX, PT Nguyễn Minh Hoàng , PT Đoàn Văn Hoạt, PT Huỳnh Văn Hồng CA,  PT Vơ Văn Huệ TX,  PT Trần Ngọc Hùng CA, PT Trần Xuân Hương CA,  PT Phan Văn Lân CA, PT Nguyễn Văn Lập CA, PT Lê Phi Liêm CA, PT Lê Văn Lộc IA, PT Nguyễn Văn Lướt K07SQTB, PT Lê Châu Ngọc CA, Bà Cẩn Văn Nhơn CA, PT Hồ Văn Nhơn CA, PT Nguyễn Văn Phanh CA, PT Cao Quốc Phú TX, NT Phạm Kim Qui CA,  PT Đinh Văn Sang TX, PT Trương Duy Tài LA, NT Hồ Văn Tâm TX, PT Nguyễn Trung Thành MD,  PT Nguyễn Văn Thông CA, PT Phan Quang Thông WA, PT Trần Thuận CA, PT Hoàng Tiệm CA, PT Huỳnh Văn Tiếng CA, Bà Lưu Thị Tốt VA, PT Nguyễn Văn Tốt MI,  PT  Phan Đ́nh Tùng VA, PT Lê Huy Vân OR, PT Trần Quang Vượng CA.

            

   
   
   
   
 


 

Cựu Pháo Thủ VNCH tưng bừng hội ngộ Xuân Canh Dần

 

 

 Cựu pháo thủ Pháo Binh VNCH tấp nập ghi danh tham dự tiệc hội ngộ đầu xuân của Hội AQ1 Hữu Pháo Binh VNCHNiên trưởng Lê văn Trang, điều hợp viên thực hiện Kỷ Yếu Pháo Binh đang trả lời phóng viên truyền thông Việt ngữ.

 

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Gần 500 cựu pháo thủ trong ngành Pháo Binh QLVNCH đă có một cuộc họp mặt tưng bừng nhân đầu xuân Canh Dần hôm Chủ Nhật tại nhà hàng Hoàng Sa Paracel Seafood ở Westminster .

Theo nhiều pháo thủ tham dự th́ đây là cuộc hội ngộ của anh em pháo thủ VNCH đông nhất tại miền Nam California. Điều nhận xét này thật đúng khi cả giờ đồng hồ trước lúc khai mạc, các pháo thủ VNCH đă tíu tít chuyện tṛ và t́m gặp lại nhau. Ngay cả sau lúc khai mạc, ban tổ chức v́ thấy anh em c̣n hàn huyên rộn ră nên cũng đă dành thêm nửa tiếng nữa để anh em quần tụ nhau từng nhóm chụp h́nh kỷ niệm. Cựu chủ tịch Hội Pháo Binh QLVNCH, pháo thủ Đoàn Trọng Cảo, cho biết cuộc họp mặt đông vui hôm nay là kết quả nỗ lực của các anh em pháo binh trong ban chấp hành từ nhiều tháng nay. Ông nói, “Lần hội ngộ này, chúng tôi không chỉ có buổi họp mặt mà chủ yếu là anh em chúng tôi làm một cuộc điểm danh những chiến hữu trong ngành đang sinh sống tại các miền đất tự do. Nỗ lực ấy từ nhiều năm nay, anh em pháo binh đă cố gắng thực hiện. Một mạng lưới điện tử Website được thiết lập để anh em khắp nơi liên lạc về. Kết quả, sau những đặc san của pháo binh hàng năm chúng tôi năm nay đă hoàn tất được cuốn kỷ yếu pháo binh và sẽ phát hành trong buổi họp mặt này.”

Niên trưởng cựu Đại Tá Lê Văn Trang được toàn thể anh em pháo binh VNCH tôn cử làm Phối Hợp Viên trong công việc này cũng cho biết, “Với tuổi hưu trí trên 70, ngày phải uống đến 8 viên thuốc tôi nhận làm Phối Hợp Viên trong việc thực hiện tài liệu kỷ yếu pháo binh QLVNCH ở hoàn cảnh hiện thời thật là một hành động mạo hiểm. Nhưng không lẽ những mồ hôi nước mắt và cả máu xương của tập thể pháo thủ đành bỏ quên, không c̣n được nhắc tới, nên tôi đă mạnh dạn nhận trách nhiệm này.”

Cuốn kỷ yếu Pháo Binh QLVNCH được in rất đẹp, dầy trên 250 trang khổ tabloid, b́a cứng. Nội dung cuốn kỷ yếu thật đă đáp ứng được nguyện vọng của những người lính VNCH trong ngành Pháo Binh. Với gần ba chục trang giấy láng in h́nh mầu những pháo thủ chỉ huy trưởng trong ngành pháo binh QLVNCH, những chỉ huy trưởng trường Pháo Binh, những chỉ huy trưởng Pháo Binh Quân Đoàn I, II, III và IV mà hội đă liên lạc hay có được tài liệu đă là những tài liệu quí báu cho những ai muốn t́m hiểu về quân sử QLVNCH. Những tranh h́nh ảnh cũng gồm những cuộc hội ngộ của anh em pháo binh tại khắp nơi minh chứng sức sống của anh em cựu Pháo Binh QLVNCH cho dù ngày tháng có qua đi, chiến trường xưa đă khuất nhưng nhưng t́nh chiến hữu pháo binh vẫn luôn tồn tại.

Cũng trong cuốn kỷ yếu này một số h́nh ảnh về những khẩu pháo quen thuộc của người pháo thủ từng che chở cho các đơn vị bạn cũng được ghi dấu lại cùng những bài viết của các pháo thủ về cuộc đời chinh chiến của ngành Pháo Binh trong QLVNCH. Lịch sử ngành Pháo Binh QLVNCH cũng được ghi lại khá chi tiết do Pháo Thủ Già viết dựa theo những tài liệu quân sử và kư ức của các pháo thủ. V́ nhu cầu chiến tranh, ngành Pháo Binh đă trải rộng ra các quân binh chủng khác. Như Nhẩy Dù có Pháo Binh Nhẩy Dù, Thủy Quân Lục Chiến có pháo binh TQLC, Không Quân có Pháo Binh Pḥng Không, Hải Quân có Pháo Binh của ḿnh và các quân đoàn, sư đoàn đều có mặt Pháo Binh trực chiến, nên người lính pháo thủ đă có mặt “trên từng cây số chiến trận.”

Cuốn kỷ yếu c̣n có một phần ghi “Tiểu sử các pháo thủ” mà hội đă nhận được chi tiết tài liệu từ những anh em này. Ḍ trong danh sách thấy rất vui khi nhận ra nhiều khuôn mặt pháo thủ cũng là những khuôn mặt tích cực trong sinh hoạt cộng đồng ở khắp nơi. Như ở Nam Cali có Pháo thủ Đoàn Trọng Cảo, người thường có mặt trong tất cả những sinh hoạt của các hội cựu quân nhân nhất là Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali, pháo thủ Lê Châu Lộc, cựu nghị sĩ VNCH, người thường đứng tổ chức các buổi Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, pháo thủ Trần Văn Ân, cựu dân biểu VNCH, người thường có mặt trong các sinh hoạt cộng đồng Nam Cali, pháo binh Dù Bùi Đức Lạc, tác giả một cuốn sách về trận Hạ Lào của binh chủng Dù, pháo thủ Nguyễn Tiến Ích, một quân nhân trí thức trong Hải Quân, pháo thủ Đặng Nguyên Phả, một người trong ngành truyền thông hải ngoại và nay là một Cư Sĩ Phật Giáo v.v... Ngày xưa, Pháo Binh có mặt trong khắp các đơn vị chiến đấu th́ ngày nay Pháo Binh VNCH cũng vẫn có mặt trong mọi sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Trở lại với buổi hội ngộ mừng Xuân Canh Dần của Pháo Binh VNCH, vị đại diện Ban Tổ Chức đă phát biểu trong bài diễn văn khai mạc rằng, “Hăy tạm quên đi những mất mát trong tập thể, những buồn khổ đă qua, nay anh em pháo binh c̣n được hội tụ hăy cùng nhau vui với tuổi gia, chuyển giao những kinh nghiệm sống cho thế hệ kế tiếp. Xin đừng nản ḷng cũng đừng thất vọng mà hăy đóng góp được phần nào cho đất nước bằng khả năng c̣n lại của ḿnh.”

Buổi hội ngộ sau đó là những tiết mục vui, không có những bài diễn văn nối tiếp. Một cuộc bán đấu giá 4 bức Tứ B́nh của niên trưởng Lê Văn Trang tặng hội và khẩu pháo 105 ly thu nhỏ đă được các pháo binh và các chiến hữu thuộc các quân binh chủng khác đến tham dự tham gia khá náo nhiệt khiến cho quĩ hội thêm khởi sắc. Pháo thủ Đoàn Trọng Cảo vui vẻ cho biết, “Kỳ này chúng tôi chi tiêu khá nhiều. Riêng việc ấn hành cuốn kỷ yếu và gửi đi tặng các nơi đă phải chi tiêu đến một số tiền lớn nhưng ban tổ chức đă t́m cách tự xoay sở mà không kêu gọi sự đóng góp của anh em. Chúng tôi nghĩ rằng cuốn kỷ yếu này sẽ là căn bản tài liệu cho quân sử VNCH hay ít ra th́ nó cũng là những tài liệu cần thiết cho những ai muốn t́m hiểu về QLVNCH nhất là thế hệ hậu duệ của QLVNCH.”

Được biết Hội Ái Hữu Pháo Binh VNCH Nam Cali hiện nay đang do pháo thủ Hoa Hải Thọ làm hội trưởng và hơn 10 pháo thủ khác trong các ban điều hành và cố vấn. Các cựu pháo thủ của pháo binh VNCH nào chưa liên lạc được với hội xin gọi tới pháo thủ Lê Minh Cảnh 714-531-7001 hay pháo thủ Phạm Đ́nh Thân 714-454-1200. Website của Hội Pháo Binh VNCH là http://phaobinhvnch.com.
Pháo binh VNCH tân niên, l
n đu tiên có k yếu

                                                                               Nhật san Việt Herald ngày 03/16/2010.

WESTMINSTER, California (VH): Suốt 30 năm duy tŕ họp mặt thường niên, năm nào cũng hai lần, vào mùa xuân và mùa thu, lần đầu tiên ngành pháo binh VNCH tập họp được số đông kỷ lục, hơn 400 cựu pháo thủ khắp các tiểu bang và vùng phụ cận Orange County về dự tân niên, vào trưa Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2010 vừa qua tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.

Có lẽ vừa do sự thuận tiện của trang phaobinhvnch.com có từ tháng 10, 2006, vừa nhờ ban phát hành kỷ yếu, mà các cựu chiến binh “đại bác” ngày càng gắn bó và liên lạc với nhau nhiều hơn.

Ông Lê Văn Trang, cựu chỉ huy trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 3, Quân Khu 3, tuy ở tận Virginia, lại là người đề nghị thực hiện và giúp phối hợp ra đời quyển kỷ yếu.

Ông cho nhật báo Việt Herald biết đây là kỷ yếu sớm nhất của binh chủng pháo binh, các binh chủng khác chưa chắc đă có, và nói, “Cái khó khăn để thực hiện cuốn sách này th́ nhiều lắm. Sau 35 năm mất nước, anh em chúng tôi mỗi người một ngả. Làm sau có thể tập trung lại hết các anh em trong binh chủng.”

“Tài liệu về ḿnh, về đơn vị đều mất hết cả, nên khi làm sách, anh em chúng tôi phải cùng nhau đối chiếu lại. Riêng phần thu thập h́nh ảnh mất hết 5 năm. Nhưng cũng chỉ có gần 300 người thôi. Vẫn c̣n thiếu nhiều lắm,” ông giải thích thêm về sự gian nan của cuốn kỷ yếu đầu tiên của pháo binh VNCH, một tài liệu lịch sử giá trị, giúp hậu thế hiểu hơn về cuộc chiến dũng cảm và những buồn vui đời pháo thủ, đă chiến đấu trong âm thầm.

“Trong kỷ yếu này có đủ những sinh hoạt của binh chủng từ xưa đến nay. Không có các phóng tác như trong 2 đặc san 2008 và 2009 trước đây của chúng tôi, bài vở trong kỷ yếu là những ghi chép sự thật lịch sử của binh chủng,” ông Lê Văn Trang nói về cuốn kỷ yếu dày 240 trang, có 64 trang màu, giấy b́a cứng.

V́ có t́nh thân quen với ông Lê Châu Lộc trong hội, ứng cử viên Nguyễn Trọng Phú đến dự họp mặt từ rất sớm, chia sẻ, “Là một người trẻ, một người Việt Nam lớn lên tại Hoa Kỳ, khi đến dự những họp mặt này, Phú luôn thấy rất may mắn được học hỏi từ mấy bác, mấy chú.”

“Đó là những bài học quá khứ của dân tộc, người trẻ như cháu rất cần biết để hiểu hơn trách nhiệm của người Việt Nam, phải tranh đấu cho dân tộc sớm có tự do dân chủ và nhân quyền,” ứng cử viên trẻ nhận xét.

Trong ngày họp mặt, ban tổ chức đă giới thiệu hai món quà được đấu giá trong buổi tiệc để gây quỹ, dưới sự điều khiển của cựu trung tá pháo binh Nguyễn Triển: Bộ 4 bức tranh sơn mài Mai, Lan, Cúc, Trúc và mô h́nh khẩu đại bác 105 xe kéo.

Trong lúc đấu giá, ông Nguyễn Triển dí dỏm giải thích những ưu việt của khẩu pháo, nhận được những tràng pháo tay của người tham dự.

Pháo thủ Lê Văn Sanh, hội trưởng hội pháo binh Houston, đă mua đấu giá bức tranh sơn mài $500, sau đó ông tặng lại tranh cho ban tổ chức.

Riêng mô h́nh khẩu đại bác đă được ông Đào Kim Trọng, thuộc pháo binh dù, mua với giá $520.

H́nh ảnh tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói vang cả nhà hàng.

Tiếng hát của hai ca sĩ Lệ Hằng, Ngọc Thủy giúp bầu không khí thêm vui trong khi giọng ngâm thơ của phu nhân cố đại tá Trần Quang Hà (nguyên chỉ huy trưởng pháo binh Quân Đoàn 4), là không khí ngày họp mặt thêm ấm áp, gợi nhắc về những kỷ niệm đời lính, t́nh quân nhân giản dị mà đậm đà.

Dù 35 năm đă trôi qua, đối các pháo thủ, những vết thương trên thịt da đă lành nhưng nỗi đau trong tâm hồn vẫn chưa quên, với nhiều hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng tinh thần của người lính VNCH, lư tưởng với đất nước, quê hương vẫn tinh khôi như thuở trai trẻ ngày nào.

Chính các pháo thủ này đă để lại cho thế hệ tiếp nối một bài học quư giá về giá trị của cuộc đời, và những hy sinh của người lính VNCH. (D.U.)

 

 

 

               

                                                              Lá thư của Phối hợp viên

Kính Thưa Qúi Vị

Kính thăm Qúi Vị và gia quyến.

Như đă tŕnh bầy trong những lần họp mặt Pháo Thủ tại Nam Cali về việc thực hiện Kỷ Yếu của Binh Chủng Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.

Giai đoạn đầu thiết lập Website Pháo Binh,  các Pháo thủ có phương tiện nơi chốn thông tin liên lạc hay trao đổi tin tức, nơi chứa những tài liệu bài vở của Đặc San và Kỷ Yếu.  Từ tháng 10/2007 Website phaobinhvnch.com đă có trên mạng lưới toàn cầu.  Ghi nhận có trên 10 trường hợp nhờ website mà pháo thủ đă t́m ra được họ hàng, bạn bè lâu rồi không có liên lạc, có một trường hợp qúa 56 năm.  Đặc San 2008 được phát hành vào ngày họp mặt tất niên 20/1/2008 với 202 trang, trong đó có 14 trang mầu..

Giai đoạn thứ hai Đặc San 2009 phát hành vào ngày 11-1-2009 tại Hội trường Paracell với một ấn bản 214 trang gồm 24 trang mầu.

Đúng hẹn, Kỷ Yếu Pháo Binh 2010 đă phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2010 tại Nam Cali.  Ngày phát hành Kỷ Yếu thật tưng bừng hứng khởi như đại hội binh chủng ngày nào, pháo thủ và gia đ́nh khắp các nơi trên trái đất: Hoa Kỳ, Gia nă đại, Úc, Âu châu, và cả Việt Nam nữa tâp trung tại Cali nắng ấm để chứng kiến ngày phát hành.  Kỷ Yếu 2010 là một cuốn sách, b́a xanh đậm cứng, in chử lớn mầu vàng, 242 trang trong đó có 62 trang mầu tŕnh bầy và in đẹp.

Hôm nay sau 1 năm, thời gian như thoi đưa, chúng ta cùng nhau tụ tập ở đây để nh́n xem đứa con tinh thần Đặc San 2011 ra đời.

Kỷ Yếu 2010 cũng c̣n có những sai lầm, một tiểu sử ghi sai pháo thủ này qua đời trong khi không có, v́ sơ ư sai kỹ thuật nên đă ghi lộn ngày tháng qua đời của pháo thủ trước vào đó.  Đây là một lỗi kỹ thuật  nhưng ảnh hưởng rất tai hại, thêm một vài h́nh ảnh không rơ, nhưng thiếu sót chính là sự ghi danh quá trễ để một số pháo thủ không kịp góp mặt trong mục tiểu sử cá nhân của Kỷ Yếu. 

Theo đề nghị của một số Pháo thủ, và để sửa chữa một số khuyết điểm trong website và Kỷ Yếu 2010, nhất là thỏa măn một số pháo thủ không kịp ghi danh trong phần tiểu sử cá nhân, nên sẽ sửa chữa những lỗi trong website Pháo Binh, và phát hành Kỷ Yếu 2012 (Kỷ Yếu 2010 với những phần thêm, bớt, sửa chữa, thay đổi) vào dịp Tết 2012.  Ban Biên tập chỉ in một số lượng đủ bằng số nhu cầu ấn định trước và trên  300 cuốn (để có được giá rẻ).  Ban Biên tập mong Quí vị nào muốn có quyển Kỷ Yếu để đời tốt đẹp và đầy đủ hơn, xin ghi danh và trả tiền trước.  Chúng tôi sẽ sửa chữa, mang đi in, khi xong sẽ gửi thắng cho người ghi danh.

Nếu Đặc San là đứa con tinh thần của binh chủng, nó được tạo thành bởi  những bàn tay và khối óc của những người Pháo thủ, họ đă hy sinh thời giờ, tiền bạc, công sức và cả hạnh phúc gia đ́nh, để thực hiện nó th́ Kỷ Yếu binh chủng Pháo binh sẽ là một tập tài liệu lịch sử, trung thực, hầu để lại cho thế hệ mai sau được thấy, được hiểu sự thành h́nh, sự trưởng thành từ những hào hùng và cả những thực tế cay đắng mà mỗi Pháo Thủ chúng ta đă trải qua. 

Chúng tôi rất vui sướng tŕnh với Quí Vị, chúng tôi đă nhận được những sư cộng tác quư báu của các Pháo thủ nhất là các Pháo thủ của thế hệ trẻ, cũng như luôn được nhiều khích lệ của các Niên trưởng.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn những ân nhân đă yểm trợ cho việc thực hiện,  Quí thân chủ đăng quảng cáo trong Đặc San, Lịch Pháo thủ, bài vở, h́nh ảnh, tài liệu và nhất là các Pháo thủ đă ngày đêm làm việc để nó được hoàn thành. 

Ước mong sau khi tham dự ngày họp mặt này, Qúi Vị sẽ dành th́ giờ với nó, đọc nó.  Chúng tôi mong nhận được những ư kiến, nhận xét, phê b́nh  của Đặc San, lịch, và Kỷ Yếu.   Địa chỉ liên lạc đă ghi trong Đặc San và Website.

Một vấn đề nữa cũng cần nhắc đến về ngày họp mặt 2011.

Chỉ mới có hơn 9 tháng từ ngày phát hành Kỷ Yếu, chúng ta đă mất thêm: Đ/t Đáng, Tr/t Khánh, Tr/t Đạt, Th/t Thuận, Th/t Thuở, Tr/t Thiệt, Tr/t Trác, Th/t  Hinh, Đ/u Năng, Đ/u Tâm, Tr/t Thúy, v.v.  Đấy là con số chúng ta biết được, c̣n con số thật của binh chủng chắc chắn nhiều hơn.  Biết rằng tuổi ngày càng cao, nhiều hạn chế, nhiều lư do chính đáng để biện minh sự không tham dự.  Tuy nhiên cứ gọi điện thoại hỏi thăm các bạn đă về tham dự ngày phát hành Kỷ Yếu 2010 tháng 3/2010 tại Nam Cali th́ chúng ta sẽ nhận được những lời khuyên như thế nào. 

Cầu xin chúng ta sẽ có hai ngày họp mặt gặp bạn cuối đời thật vui.  Mong lắm thay.  Xin cám ơn Quí vị..


src="ml14_files/image002.jpg" v:shapes="_x0000_s1026">

 

Lê Văn Trang

Người Phối Hợp

                            

 

    Pháo thủ Dương Trịnh qua đời ngày 19 tháng 6 năm 2011 tai MA.

    Xin khóa 22 chuyển lời chia buồn của gia đ́nh Pháo thủ đến Chị Dương Trịnh

 

    Tieu su Pháo th Dương Trnh
 


 

Tốt nghiệp khóa 22 Sĩ quan Trừ bị, binh chủng Pháo Binh
  1966 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 232 Pháo Binh
  1967 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn Pháo Binh Nhẩy Dù
  5/1968 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Nhẩy Dù
  1971 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
  Huấn Luyện Viên Khoa Tác Xạ
  Thủ khoa khoá 3/73 Pháo Binh Trung Cấp
  Tù cải tạo 6 năm
  Định cư tại Manchester New Hamshire
 Q
ua đời ngày 19 tháng 6 năm 2011 tai MA.

 

 

Quư Niên trưởng và Đng môn K22PB thân mến,

Thật là an ủi và cảm kích trước những ân t́nh anh em đồng môn bày tỏ thật sâu đậm t́nh nghĩa đối với người anh em chúng ta đă về bên kia thế giới. Dương Tŕnh tuy không c̣n nữa, nhưng cũng căm nhận được xa gần anh em đồng môn và gia đ́nh đă ân cần, chia sẻ và thương tiếc người bạn chí thiết trong hoàn cảnh đơn chiếc trong những ngày sau hết.

Xin ơn trên phù hộ quư đồng môn và gia đ́nh luôn b́nh an và mạnh khoe , nhất là cho chúng ta giữ t́nh thân ái đậm đà như quư NT và Đồng môn đă thể hiện.

Được quư đồng môn tín cẩn để thay mặt anh em phụ lo Tang Lể Bạn Ḿnh là một cơ hội cho Ân vô cùng. V́ Ân lại ở gần hơn và không biết bao giờ cũng đến lượt ḿnh. C̣n khỏe là c̣n hết ḿnh. Xin quư Bạn tiếp tục cầu nguyện cho nhau và nhất là cho Bạn Dương Tŕnh của chúng ta được siêu thoát nơi Miền Cực Lạc.

Xin cũng nhớ đến hiền thê của Bạn Dương Tŕnh là Chị Thạch thị Cúc đang đối diện với những giờ phút đau dớn nhất trong đời v́ người chồng yêu quư đă vĩnh viễn ra đi.

Điện thoại của chị Tŕnh (603) 858- 4125.

Thân mến chào quư đồng môn.

 

Chương tŕnh thăm viếng và tang lễ.
Thứ sáu từ 2 giờ  đến 8 giờ tối : Viếng Xác và Giờ cầu nguyện.
Thứ bảy 10 giờ sáng : Lễ An Táng và Hỏa thiêu.

Vài h́nh ảnh đám tang của cố Pháo thủ Dương Tŕnh

 

từ trái qua phải : tại nhà quàn - chuẩn bị di chuyển - di chuyển - tại nhà thờ trong Thánh lễ tiễn đưa.

 

 

 

 

                  Thư Chúc mừng Năm Mới Nhâm Th́n 2012 và

             mời tham dự Ngày Hội Ngộ Pháo binh năm 2012

 

 

                                       

 


Lưu ư

Theo dơi tin tức liên quan đến ngày Hội ngộ Pháo binh năm 2012 trên Website Pháo Binh mục Bản Tin.
Thông báo cho bạn bè dồng khóa, bạn cùng đơn vị chuẩn bị tham dự. 

Pháo Thủ  Nguyễn Kép qua đời

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh
Chi Khu trưởng Chi Khu Thạch An Pleiku
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Súng cối Quảng Trị
Xủ lư thường vụ chức vụ Tiểu Đoàn Trưởng TD1SC
Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Long B́nh 12/1974 đến 4/1975
Học tập cải tạo Yên Bái
Đĩnh cư tại MA,
Cali, Massachusetts

qua đời ngày 3 tháng 2 năm 2012 tại MA thọ 83 tuổi.

Thành thật chia buồn cùng Chị Kép và các cháu,
Cầu xin hương linh người quá cố sớm siêu thoát.


 

 

 

Thông Cáo về ngày Hội Ngộ Pháo Binh năm 2012 tại San Jose California.

Chỉ c̣n 26 ngày nữa chúng ta sẽ gập nhau tại San Jose.  Thử coi lại xem cần ǵ trước khi vào Đại Hội.

Chụp ảnh chung.

Nếu số người tham dự Tiền Hội Nghị đông th́ chụp h́nh chung lúc 12:30 ngày 31 tháng 3 năm 2012, c̣n nếu không đông th́ sẽ chụp vào lúc 11:20 ngày 1 tháng 4 năm 2012.  Ban tổ chức điều động để đừng tốn nhiều th́ giờ vào việc này.

Chương tŕnh chi tiết:

Ngày 1 tháng 4 năm 2012
 

Ban tổ chức điều động đê sẵn sàng lúc 11:20.
 

11:30 Nghi thức khai mạc
         Nghi lễ chào cờ Việt Nam Cộng Ḥa
         Nghi lể chào cờ Hoa Kỳ
         Mặc niệm

11:40 Giới thiệu quan khách, ngoài binh chủng  

11:45 Giới thiệu BCH/PB/QLVNCH
         Giới thiệu Trường Pháo Binh
         Giới Thiệu Pháo Binh Quân Đoàn 1
         Giới Thiệu Pháo Binh Quân Đoàn 2
         Giới Thiệu Pháo Binh Quân Đoàn 3
         Giới Thiệu Pháo Binh Quân Đoàn 4

11:55 Trưởng ban tổ chức tuyên bố lư do
12:00 Phối hộp viên tường tŕnh công việc và kết quả.
12:10 Huấn thị của Niên trưởng Pháo binh.
 

12:20 Nhập tiệc và văn nghệ, sổ xố.

15:00 Giải tán.

 

Tin đau buồn

 

Pháo Thủ  Nguyễn Trịnh Tiến


 

Tốt nghiệp khóa 
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,
Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh

 Cư ngụ tại Nam California
vừa qua đời v́ bạo bệnh tai nam California ngày 3 tháng 3 năm 2012.
thọ 65 tuổi.

Chương tŕnh Tang lễ

Phát tang và thăm viếng 9:00 AM đến 4:00 PM ngày Thứ bảy 17 April 2012 tại
St Patrick (đối diên với Peak Family đường Bolsa)

Nghi lễ phủ cờ 11:00 AM

Di quan và hỏa táng 4:00 PM

Chia buồn với chị Tiến, cháu Hoàn Vũ và tang quyến
Nguyện cầu Hương hồn người quá cố sớm siêu thoát.