Trường Pháo Binh
QLVNCH
 

     05/1955  Phú lợi Thủ Dầu Một
     10/1955  Thành Thủ Đầu Một
   09/1961  Dục Mỹ, Ninh Hòa

 

Phương Danh Quí Vị Chỉ Huy Trưởng

 Thiếu tướng Bùi Hữu Nhơn 1955 Trung tướng Lâm Quang Thi 1955

Cố Đại tá Trần Văn Hào 1956 Trung tướng Nguyễn Đức Thắng 1957
Cố Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh 1958 Đại tá Đào Trọng Tường 12/58 - 2/59

Đại tá Hồ Nhựt Quan 2/59-1/63 và 12/64-7/65 Đại tá Hoàng Hữu Giang 1962

Cố Đại tá Phạm Văn Mân 1964 Cố Thiếu tướng Phan Đình Soạn 1965-1969

Cố Trung tá Võ Kim Hải 1968-1969 Đại tá Hồ Sĩ Khải 1970-75