Huy Hiệu Pháo Binh

                       

      Huy hiệu trên ve áo mùa hè hay trên túi áo bên trái quân phục tác chiến

   


    Huy hiệu của BCH/PB/QLVNCH, đeo tay áo bên trái của quân phục