Pháo Thủ Lưu Hồng Hoàn

Sinh ngày 15-11-1945
Nhập ngũ khóa HSQ Trừ Bị
Ra trường được tuyển học HSQ Pháo Binh tại Dục Mỹ.
Măn khóa thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 39 Pháo Binh Ban Mê Thuột
Năm 1970 theo học khóa 4/70 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức
Thụ huấn Căn Bản Sĩ quan Pháo Binh
Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Daklak (Ban Mê Thuột)
1972 Thăng cấp Thiếu úy
Trung đội trưởng Trung đội 247/PBDD/Tiểu Khu Darlak

Định cư tại Bắc California Hoa Kỳ