Lục Bt Dng Người
                   
Nguyễn Yến Hồng
                         Nng Du 61 Pho Binh

 

                                                  
Mẹ ơi! Thm một lần Xun

Con hoi di bng my Tần xa xi

Cn nghe lận đận phương trời

Vẫn cơm o nặng nửa đời ly hương

Đm nằm ngẫm khc đoạn trường

Đợi cơn gi nhẹ thoảng hương tm về

Mờ xa một gc trời qu

Giờ con Mẹ đ sơn kh nghn trng

Từ rời tay mẹ bao dung

Đời cho con biết bao lần đắng cay

Tm đu hơi ấm vai gầy

Mẹ ơi! Để khc như ngy cn thơ

Điểm trang thm cht xun hờ

Nghe như thấm nỗi bơ vơ đất trời

Lm con sng nhỏ ra khơi

Nguồn xưa bỏ lại với đời biển du

Sương pha đ nửa mi đầu

Vẫn thm nghe tiếng ơ ầu Mẹ xưa

Vẫn mong đến pht giao ma

Đốt phong pho nhỏ tiễn đưa Đng di.