Pháo Thủ Liên Ngọc Minh

                    


Tốt nghiệp khóa 7/68 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
  binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 93 Pháo Binh
Tốt nghiệp khóa 42-70 Sĩ quan T́nh Báo Trường Cây Mai
Chức vụ đă đảm nhận: Sĩ quan Tiền Sát,
Sĩ quan Liên Lạc, Sĩ quan Phối hợp Hỏa Lực,
Trung đội trưởng kiêm Sĩ quan Tác Xạ Pháo đội.

1975 tù cải tạo

Định cư tại Georgia Hoa kỳ tháng 6/1995