Pháo Th  Lê Văn Trọng 

Sinh 4/4/1939 tại Sóc Trăng
1962 Tốt nghiệp khóa 12 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
                  binh chủng Pháo binh                  
thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 7 Súng Cối Long An.
Trung úy Trung Đội Trưởng Trung Đội Lưu Động.
Đặc cách thăng cấp Đại úy Tết Mậu Thân
1969 Bị thương tại Định Tường điều trị 6 tháng.

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 212 Pháo Binh Sóc Trăng
Pháo đội Trưởng Pháo Đội Chỉ Huy Công Vụ, thăng cấp Thiếu tá

1971 Tốt nghiệp khóa Pháo Binh Cao Cấp,
Tiểu Đoàn Phó TD212 Pháo Binh
1973 Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 70 Pháo Binh.

1974 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 71 Pháo Binh
Đặc cách thăng cấp Trung Tá.
8 năm lưu đầy Hoàng Liên Sơn, 3 năm quản chế tại Bến Tre.
1989 đào thoát từ Cà Mâu, tự lái ghe đuôi tôm đến Mă Lai

Đệ Ngũ đẳng Bảo Quốc Huân Chương, Lục Quân huân chương,
Anh Dũng Bội Tinh nhành Dương liễu,
2 Chiến thương bội tinh.

1992 định cư tại Arizona.