Pháo Thủ  Lê Văn Trang

 

Sinh 10/1934 tại Nam Định
Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954
Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955
Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Cần thơ, Trăng Bàng, Vũng Tầu.
Tốt nghiệp thủ khoa lớp Pháo Đội trưởng 1958
Du học Hoa kỳ 1959, tốt nghiệp khóa BOC, và Địa h́nh,
Thuyên chuyển
1PB Quảng Trị.
Năm 1960 Quyền Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đ̣an 26 Pháo Binh,
1961 Tiểu Đ̣an Trưởng TĐ1SC Quảng Trị, đơn vị gương mẫu Quân Lực.
Năm 1963 thụ huấn Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa kỳ,
CHP/PBSĐ7BB Mỹ Tho.
1964 Tiểu Đ̣an trưởng TĐ71PB tại Mỹ Tho.
1968 Chỉ Huy trưởng Pháo Binh BKTĐ Sài g̣n.
Tốt nghiệp thủ khoa khóa Thiết kế và Soạn thảo chương tŕnh
1971 Chỉ Huy Trưởng PB/QĐ3 Biên Ḥa.
Tốt nghiệp thủ khoa khóa Chỉ huy và Tham mưu đặc biệt 1/1974
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huy Chương,
24 Anh dũng bội tinh có 2 nhành dương liễu,
7 ngôi sao vàng, 9 ngôi sao bạc, 6 ngôi sao đồng,
2 Chiến thương Bội Tinh, 2 Bronze Star Medal with "V" device, và
nhiều huy chương quân sự, dân sự của Việt Nam và Đồng Minh
1975 Giải ngũ không lương.
1977 Programmer Computer
2005 Hưu trí.

Định cư tại California