Cố Đại tá  Lê Văn Thọ14/4/1924   -   27/12/1975  
1-4-1953 Tốt nghiệp khóa 2 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
8-1953 Tiểu đoàn 5 Pháo Binh
1-5-1955 Trung úy trừ bị
3-1956 theo học khóa căn bản Pháo binh tại Ft Sill Oklahoma
14-7-1956 thăng cấp Đại úy trừ bị tạm thời
1-1957 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 26 Pháo binh
5-1957 theo học lớp Không Yểm tại Okinawa Nhật bản
9-1957 Tiểu đoàn 26 Pháo binh  
1-3-1958 thăng cấp Đại úy Trừ bị thực thụ
1-6-1958 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH
Xử lư thường vụ BCH/PB/QLVNCH từ 10-9-1958 đến 20-10-1958
10-10-1958 Tham mưu trưởng BCH/PB/QLVNCH
4-1959 Thuyên chuyển về BCH/PB/QĐ III  
10-1959 Theo học Pháo binh cao cấp tại Hoa kỳ  
1-5-1960 Thuyên chuyển về Ban Pháo binh Sư đoàn 23 Bộ binh
1-9-1960 Thuyên chuyển về PB Quân Đoàn III giữ Chức vụ Chỉ huy phó  
1963-1966 Chỉ huy trưởng Pháo binh Su đoàn 22 Bộ binh
6-1966 Theo học khóa Chỉ huy tham mưu tại Ft Leavenworth Hoa Kỳ
1967-1973 Chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn II  
1973-75 Phụ tá Pḥng không  
15-6-1975 tù cải tạo  
27-12-1975 qua đời tại trại tù cải tạo Tân Hiệp Biên Ḥa