Cố Chuẩn Tướng Lê Văn Thân

 

(15/5/1932  -  29/9/2005)

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh

Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 1 Pháo Binh Quảng Trị
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh SD1BB tại Huế
Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu
Tiểu Khu Trưởng kiêm Tỉnh Trưởng Thừa Thiên
Tư lệnh phó Sư Đ̣an 7 Bộ Binh Mỹ Tho
 
Phụ tá Hành quân Tư lệnh Quân đoàn 1,
Tư Lệnh Sư Đ̣an 1 Bộ Binh Huế
Chỉ Huy Phó Trường Vơ Bị Quốc gia Việt Nam
Tư lệnh phó Lănh Thổ Quân Đ̣an 2 Pleiku
17 năm lao tù Cộng sản

Cư ngụ tại California Hoa kỳ

Qua đời tại Hoa Kỳ, ngày 29/9/2005