Pháo Thủ Văn Sanh

 

Sinh năm 1938 tại Huế Thừa Thiên
Tốt nghiệp khóa 9 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 gia nhập binh chủng Pháo Binh
1960 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 2 Súng cối
1962 Du học khóa 1 Tác chiến Śnh lầy Mă Lai
1964 Theo học khóa Pháo Đội Trưởng tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ.

1966 Trung úy, Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ binh
1966 Chuyển qua hiện dịch, hồi tố thâm niên quân vụ từ ngày nhập ngũ.
1968 Đại úy Sĩ quan Hành quân BCH/PB/QD1
Phụ tá Chỉ huy trưởng PB/QD1
1969 Phụ tá Chỉ huy trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 1/QK I kiêm SQ Hành quân
1970 Theo học khóa Chỉ huy Tham Mưu và
 khóa 1 Pháo binh Cao Cấp
1971 Thiếu tá Hiện dịch thực thụ
1971 Sĩ quan Phối Hợp Hỏa Lực tại BTL/Tiền Phương/QĐ1
1972 Phụ thẩm tại Toà án Quân Sự Quân Khu 1 Đà nẵng
1973-75 Bộ Chỉ huy Pháo binh Quân Đoàn 1.
1975 tù cải tạo
Định cư tại Houston Texas

1