Pháo Thủ  Lê Tiến Cẩn

Sinh 2-5-1934 tại Bắc Ninh
Tốt nghiệp khóa
5 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 3 Pháo Binh Sông Mao
1958 Du học Pháo binh BOC và Quân xa tại Ft Sill
Thông dịch viên khóa 13 Vơ Bị Đà Lạt tại Ft Sill
Tiểu đoàn 7 Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 35 Pháo binh Ban Mê Thuột
1965 Bộ Chỉ huy Pháo Binh Sư Đoàn 10 Bộ binh
1967 Du học Advanced Arty tại Ft Sill
Chỉ huy phó Pháo Binh Sư đoàn 23 Bộ binh
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 39 Pháo binh Ban Mê Thuột
1969 thành lập Tiểu đoàn 45 Pháo binh tại Qui Nhơn
1970 Tiểu đoàn 45 sát nhập Sư doàn 22 Bộ binh đổi danh Tiểu Đoàn 220 Pháo binh
1971-1973 Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn 22 Bộ binh
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ huy Pháo binh Quân Đoàn 3 Biên ḥa
1975 tù cải tạo 10 năm
Định cư tại San Jose California.