Pháo Thủ  Lê Ngọc ThạchTốt nghiệp khóa 6/70 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 93 Pháo Binh.
1973 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 46 Pháo Binh Biên Ḥa
Trung Đội Trưởng Trung Đội 1A/46PB
Định cư tại California Hoa Kỳ