Pháo Thủ Lê Minh Trí
 

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

Binh chủng Pháo Binh

1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh Vũng tầu
1961 Thuyên chuyển đến Tiểu Đoàn 1 Súng cối Quảng Trị
1965 Thuyên chuyễn đến Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Biên Ḥa

1966 Thuyên chuyển đến Tiểu Đoàn 39 Pháo binh tân lập Dục Mỹ
1970 Du Học Pháo Binh tại Ft Sill Hoa Kỳ
1971 Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn IV Cần Thơ
1972 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Mộc Hóa
1974 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Định Tường

1975 Tù Cải tạo 10 năm

1993 Định cư tại California Hoa Kỳ