Niên trưởng
Lê Đ́nh Ninh

Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo Binh
Du học Pháo Binh tại Châlons-sur-Marne nước Pháp
Tiểu Đ̣an Trưởng TD39PB
Tiểu Đ̣an 39 Pháo Binh biến cải thành Tiểu Đ̣an 230 Pháo Binh
Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Pháo Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 22 Bộ Binh

Định cư tại Denver Colorado