Pháo Thủ  Lê Đào

 

  

Tốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị
binh chủng Pháo Binh

1959 Tiểu Đ̣an 26 Pháo binh Phú Bài

1960 Liên khóa CC1 & CC2 tại Tiểu đ̣an 34 Pháo binh

1962-63 Tiểu đ̣an 25 Súng Cối Quảng Ngăi

1964 Tiểu đ̣an 35 Pháo binh Biên Ḥa

1964 Bộ Chỉ huy Pháo binh QĐ 3

1966 Tiểu đ̣an 39 Pháo binh Ban Mê Thuột

1967-68 Bộ Chỉ huy Pháo binh Sư đ̣an 23 Ban Mê Thuột

1969-70 Tiểo đ̣an 63 Pháo binh Qui Nhơn

1970-75 Chỉ huy trưởng Pháo binh Tiểu khu B́nh Định

Cư ngụ tại California. 

 

  

H́nh từ trái

Lê Đào, Trần Như Hùynh, Nguyễn Văn Lước, và Bùi Đức Lạc