Trung tướng Lâm Quang Thi

 

Tốt nghiệp khóa 3 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1951
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
Du học Pháo Binh Pháp tại Châlons-sur-Marnes
Pháo đội trưởng hành quân Bắc Việt, Hạ Lào, và Cao nguyên Trung phần
10/1955 Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh tại Thủ Đầu Một
Du học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
1960-61 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH
1964 Tư Lệnh phó Sư Đ̣an 7 Bộ Binh tại Mỹ Tho
1965 (33 tuổi) Tư lệnh Sư Đ̣an 9 Bộ Binh tại Sa Đéc
1968-1972 Chỉ Huy Trưởng trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt
1972 Tư lệnh phó Quân Đ̣an 1
Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Tiền Phương Quân đ̣an 1 tại Huế
5/1975 California

Tú tài Triệt học Pháp - Cử nhân Xă hội học - Cao học Quản trị Kinh doanh
Tu nghiệp Pháo binh tại Pháp và Hoa kỳ - khóa Chỉ huy và Tham Mưu tại Leavenworth
Ân thưởng Đệ Tam đẳng BQHC, 17 lần Tuyên dương công trang
Legion of Merit của Hoa Kỳ
Chung Mu của Nam Hàn

tác gỉa Autopsy - The Death of South Viet Nam (1980),
The Twenty-five Year Century: A South Vietnamese General Remembers The Indochina War to the Fall of Saigon (2002)