Pháo Thủ  Hồ Trung Hảo


1966 Tốt nghiệp khóa 22 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo binh 
Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 211 Pháo Binh 
9/1969 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 93 Pháo Binh
với nhiệm vụ Sĩ Quan Liên Lạc Thiết Đoàn 2 Kỵ Binh Vĩnh Long
Trung đội trưởng Trung đội Tam B́nh Vĩnh Long
Pháo đội phó Pháo Đội C/93PB.
Quyền Pháo Đội trưởng Pháo đội B/93PB,
Quyền Pháo Đội trưởng Pháo Đội Chỉ Huy/93 PB,
Sĩ quan Liên Lạc Trung đoàn 15 Bộ Binh.
Pháo đội trưởng Pháo Đội B/93PB. 
Tham dự  trận giải tỏa An Lộc.
 Tốt nghiệp khóa 2/71 Pháo Đội trưởng. 
Cấp bậc cuối cùng Đại úy.

Định cư tại Texas Hoa Kỳ