Hồ Nhựt Quan
1-5-1952 Tốt nghiệp khóa 5 TVBQGVN tại Đà Lạt
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
8-11-1952 Tiểu đòan 1 Pháo Binh Nam phần
16-5-1955 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Châlons-sur-Marne Pháp
Bị thương tại An Khê trong khi đi hành quân với Liên Đòan 11 Lưu động
16-07-1955 Tiểu đòan trưởng Tiểu Đóan 1 Pháo Binh
1-6-1956 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Đệ Nhất Quân Khu
14-5-1957 Du học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
11-1957 Tiểu đòan trưởng Tiểu đòan 4 Pháo Binh Tam Hiệp Biên Hòa
9-1958 Tiểu đòan trưởng Tiểu Đòan 34 Pháo Binh Đà Nẵng
2-1959 Giám Đốc Trường Pháo Binh Thủ Đầu Một / Dục Mỹ
1-1963 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đòan 4 tại Cần Thơ
16-1-1964 Sĩ quan Phụ tá CHT/PB/QLVNCH
3-3-1964 Quyền CHT/PB/QLVNCH tại Dục Mỹ
1-12-1964 Kiêm nhiệm Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh
14-7-1965 Thị trưởng Vũng Tầu
16-10-1967 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đòan III Biên Hòa
 20-6-1971 Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu
29-7-1974 Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Đặc biệt
23-11-1974 Thuyên Chuyển về Tổng Cục Quân Huấn
1-3-1975 Giải ngũ

Cư ngụ tại California

 

Phân ưu và cáo phó của ông Hồ Nhựt Quan

 

Từ trần ngày 12 tháng 01 năm 2015, thọ 87 tuổi.

 

Tại nhà quàn Phu nhân Cố Tr/tg CHPPBQLVNCH đến thăm viếng
chuẩn bị di chuyển đến lò thiêu chuẩn bị di chuyển
chuẩn bị di chuyển chuẩn bị di chuyển
chuẩn bị di chuyển chuẩn bị hỏa thiêu
chuẩn bị hỏa thiêu Gia quyến và thân quyến
Gia quyến và thân quyến Ông Hồ Nhựt Quang
Bà gặp Ông lần cuối Di chuyễn vào quan tài
Thân hữu Bà góa phụ
Thân hữu Gia quyến
Thiếu sinh quân QLVNCH Thiếu sinh quân QLVNCH
Khởi hành OB đại tá CHT/PPBQD91 thăm viếng
Nhóm thân hữu Nhóm thân hữu
Thân hữu Bạn cùng khóa
Thân hữu Thân hữu
Cựu SV VB/QG Đà Lạt Cựu SV VB/QG Đà Lạt
Thân hữu Thân hữu
Thân hữu Thân hữu
Thân hữu Vòng hoa phân ưu
Vòng hoa phân ưu Vòng hoa phân ưu
Thân hữu Thân hữu
Thân hữu Thân hữu
Cựu SV SQVBQG Đà Lạt thăm viếng Cựu SV SQVBQG Đà Lạt thăm viếng
Thăm Viếng Thăm Viếng
Thân hữu và gia quyến Thân hữu và gia quyến
Thân hữu và gia quyến Thân hữu thăm viếng
Thân hữu và gia quyến Phát Tang
Phát tang Phát tang
Thân hữu Thân hữu và gia quyến
Gia quyến Thân hữu và tang quyến