Pháo Thủ  Hoàng Chính

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1932
Tốt nghiệp khoá 1 Sĩ quan Hiện Dịch Đặc Biệt
Trường Đồng Đế Nha Trang
 Binh Chủng Pháo Binh
- 1960-1965 : thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 51 Pháo binh Tam Hiệp Biên Ḥa.
- 1967-1969 : thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
HLV Khí Tượng Pháo Binh
- 1970-4/1975 : Biệt phái ngoại ngạch về Cơ Quan Tiếp Vận Trung Ương

 - 1992 : định cư tại California, Hoa kỳ