Pháo Thủ  Hà Hữu KiềuTốt nghiệp khóa 7 Sĩ quan Trừ bị Tủ Đức
Binh chủng Pháo binh
1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Súng cối Biên Ḥa, Long An.
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Súng cối Phước Tường Đà Nẵng
1963 Thuyên chuyển về Liên Đoàn 77 Lực Lượng Đặc Biệt

Định cư tại California Hoa Kỳ