Cố Đại tá Dương Thái Đồng

 

 

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1930 tại Lạng Sơn Bắc Việt
Tốt nghiệp khóa 5 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam năm 1952

Binh Chủng Pháo Binh
Tiểu đ̣an 3 Pháo Binh với chức vụ Sĩ quan Tác xạ, Pháo Đội Trưởng, Tiểu Đ̣an phó
3-1955 Tiểu Đ̣an Trưởng Tiểu đ̣an 4 Pháo Binh  
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 24 Pháo Binh Ban Mê Thuột
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 35 Pháo Binh Pleiku
1957 Du học Hoa kỳ khóa Pháo Binh Cao Cấp
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Khu II Pleiku
kiêm nhiệm Trưởng Pḥng 3 Quân đ̣an II
1960 theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Phú Yên
Khối Tu Thư thuộc Tổng Cục Quân Huấn BTTM
1968 Tham Mưu Trưởng Tổng Cục Quân Huấn
10-1968 Đại tá nhiệm chức, Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Pháo Binh QLVNCH
5-1975 Cư ngụ tại California
Từ trần ngày 13 tháng 2 năm 2003 tại California, hưởng thọ 74 tuổi.

Ân thưởng Đệ Tam đẳng BQHC, 6 lần Tuyên dương công trang
Lục Quân Huân Chương, Tham mưu, Quân huấn, Không vụ, và Hải vụ bội tinh
Huy chương ngọai quốc gồm cả của Hoa Kỳ