Niên Trưởng
Đ̣an Văn Liễu

 


1952
Tốt nghiệp khóa 6 Trường Vơ Bị Đà Lạt,
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,
Pháo đội trưởng 4è G.A.V.N. tại Ban Mê Thuột

Tiểu đ̣an phó Tiểu đ̣an 3 Pháo binh Sông Mao
Tiểu đ̣an cải danh thành Tiểu đ̣an 5 Pháo Binh
Tiểu đ̣an phó Tiểu đ̣an 1 Pháo binh Trảng Bàng
Du học Pháo Binh Cao Cấp Hoa kỳ
Tiểu đ̣an phó Tiểu đ̣an 4 Pháo Binh Tam Hiệp Biên Ḥa
5-1959 thành lập Tiểu đ̣an 2 Súng cối Đà Nẵng
Hóan chuyển về Tiểu Đ̣an 5 Súng Cối Thủ Đầu Một
1965- 67 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đ̣an 10 Bộ Binh Long Khánh.

Đặc Khu phó Đặc Khu Vũng Tầu
Tiểu khu phó Tiểu Khu Phước Tuy
Theo học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao cấp

Phủ Đặc Ủy Trung Ương T́nh Báo
tù cải tạo 10 năm

định cư tại Nam California

 

NT và Phu nhân trong buổi tiệc tất niên Ất dậu Phu nhân, NT Liễu, NT Tư, và NT Trang