Pháo Thủ  Đ̣an Trọng Cảo

 

 

 

 

Sinh năm 1935 tại Nghĩa Hưng Nam Định
4/1956 Gia nhập Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Khóa 13.
4/1958 Tốt nghiệp khóa 13

Thu huấn Căn Bản Pháo Binh tại Ft Sill Okla.
1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 28 Pháo Binh G̣ Vấp
1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn Pháo Binh TQLC

1968 tốt nghiệp Pháo binh Cao Cấp tại Trường Pháo Binh Dục Mỹ.
1969 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Thủy Quân Lục Chiến.

1973 Theo học Khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp.

1974 Huấn luyện viên Pháo Binh tại Trường Chỉ Huy Tham Mưu

4/1975 Tù cải tạo Cộng sản.

Định cư tại Nam California Hoa Kỳ