Trung tá Đ̣an Công Tân

 

 

 

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955

Tiểu đ̣an 26 Pháo Binh Quảng Trị


Tiểu Đ̣an trưởng TĐ71PB tại Mỹ Tho.