Đại tá Đào Ngọc Diệp1953 Tốt nghiệp khóa 7 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt,

 Binh Chủng Pháo Binh.
 Đáo nhậm Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Cần Thơ, Pháo Đội Trưởng Pháo Đội Tác Xạ
Tiểu đoàn Phó Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 28 Pháo Binh
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Súng Cối
Quản lư Câu lạc bộ trại Trần Hưng Đạo
Tiểu Khu Trưởng kiêm Tỉnh Trưởng Sóc Trang
Chánh Sự Vụ Sở Hành Chánh Yểm trợ Tổng Cục Quân Huấn
Du học Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Ft Leavenworth Hoa Kỳ
Thuyên chuyển về Trường Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt
Giải ngũ

8/1975 Định cư tại Nam California