Thiếu tướng Đào Duy Ân

 

Tốt nghiệp khóa 4 Lư Thường Kiệt Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam  
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
Pháo đội trưởng Tiểu đoàn 1 Pháo binh, 
hành quân tại Nam phần, Cambodge, Lào, và Cao Nguyên Trung Phần
Du học Pháo binh tại Châlons-sur-Marne Pháp quốc
Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh
Du học Pháo Binh Cao Cấp Fort Sill Hoa kỳ
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 34 Pháo binh
Chỉ huy trưởng Pháo Binh Sư đoàn trắc nghiệm (Sư đoàn 4 Bộ binh)
Chỉ huy trưởng Pháo Binh Quân Đoàn 2
Chỉ Huy trưởng Pháo binh Quân Đoàn 3
1963 Tốt nghiệp khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Ft Leavenworth Hoa Kỳ
Tham Mưu trưởng Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức
Tham Mưu trưởng Quân đoàn 3, Quân khu 3
Tư Lệnh phó Quân Đoàn 3 và Quân khu 3.