Pháo Thủ  Đặng Quốc Dũng


Sinh năm 1952 tại Hà Nội,
Nhập ngũ khóa 5/71 Trừ bị Thủ Đức.
Tốt nghiệp khóa 5/71 Căn bản Sĩ quan Pháo binh Dục Mỹ.
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 50 Pháo binh tại Lai Khê, B́nh Dương.
Sĩ quan tiền sát cho các đơn vị :
- Đại đội Trinh sát 5 SĐ 5BB, Chi đoàn 2 Thiết đoàn 1 Kỵ binh,
Chi đoàn 3 Thiết đoàn 1 Kỵ binh, Tiểu doàn 65 BĐQ.
Đầu năm 1974 sau khi theo học khoá Bổ túc Trung đội trưởng tại Quân đoàn ÌI,
được giao phó chức vụ Trung đội trưởng trung đội 2 pháo đội A trú đóng tại Lai Khê.
Tháng 12-1974 Trung đội chúng tôi được hoán chuyển lên Chơn Thành, B́nh Long.
Đầu tháng 4-1975 sau khi được lệnh rút bỏ căn cứ Chơn Thành, trở về Lai Khê
nhận nhiệm vụ XL Trung đội trưởng trung đội 1A cho đến giờ phút sau cùng.
Sau ngày 30/4/75 trải qua 5 năm 3 tháng trong các trại Trảng Lớn (Tây Ninh),
Khu An Dưỡng Suối Máu (Biên Ḥa),
Chí Ḥa (Saigon), Phân trại E Xuân Phước (Phú Yên).

Định cư tại Hoa Kỳ tháng 5-1994 (HO 23).
Hiện cùng gia đ́nh cư ngụ tại Memphis, Tennessee.