Niên trưởng  Chu Gia ThoạiSinh 1932 Sơn Tây, Bắc Việt
1953 Động viên - Khóa 3 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo binh
1954 Trưởng Khối Địa H́nh Liên Trường Vơ Khoa Thủ Đức
1955 Du học Căn bản Pháo binh tại Fort Sill Oklahoma Hoa Kỳ
1956 Huấn Luyện Viên Tác Xạ Pháo Binh Trường Pháo Binh Thủ Đầu Một

1957 Thuyên chuyển về Lữ Đoàn LBPV/TTP, Pháo Đội Trường
1959 Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1960 Trưởng Pḥng Nhất Lữ Đoàn Pḥng Vệ TTP
1961 Trưởng Pḥng Tư Lữ Đoàn Pḥng Vệ TTP
1964 Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH /Trưởng Pḥng Quân Huấn
1965 Tham Mưu Trưởng BCH/PB/QLVNCH.
1968 Sĩ Quan Tùy Viên Quân Lực VN tại Đài Bắc
1971 Hồi hương biệt phái BTL Cảnh Sát Quốc Gia
Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Khu 2 tại Nha Trang

Định cư tại Texas Hoa Kỳ năm 1975