Pháo Thủ  Bửu Hạp

Tốt nghiệp khóa 4 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tiểu khu Thừa Thiên, Chi khu trưởng Chi Khu Thuận An
Theo học Khóa Sĩ quan Truyền Tin Binh đoàn
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 26 Pháo binh
Theo học Căn bản Pháo Binh

Tiểu đoàn 34 Pháo Binh Đà Nẵng
Du học Địa h́nh tại Ft Sill Hoa kỳ
Du học Pháo binh Cao cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 36 Pháo Binh Đà Nẵng
Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 5 Pháo binh Biên Ḥa
Pháo binh Sư đoàn 1 Bộ Binh Huế
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 221 Pháo Binh KonTum
Thăng cấp mặt trận Mậu thân 1968
Thành lập Tiểu đoàn 62 Pháo Binh Đông Hà
Chỉ huy phó Pháo binh Quân đoàn 1
Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
Chỉ Huy trưởng Pháo binh Sư Đoàn 2 Bộ binh
Tham Mưu trưởng Biệt Khu Quảng Đà
Chánh Văn Pḥng Tư Lệnh Quân Đoàn 2
1972 Tiểu Khu trưởng Tiểu Khu Kontum
Tiểu khu trưởng Tiểu khu Phú Yên
1973 Trung đoàn trưởng Trung đoàn 47 Bộ Binh
Trung tâm trưởng Trung Tâm Hành quân Quân Đoàn 3 Biên Ḥa
Tù cải tạo 13 năm
1993 Định cư tại Virginia Hoa Kỳ