Pháo Thủ  Bùi Thế Hiển

Tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
Tiểu Đ̣an 1 Pháo Binh Nhẩy dù

Cư ngụ tại nam California