Thiếu tướng  Bùi Hữu Nhơn
 


 

1947 Tốt nghiệp khóa 1 Trường Bị Liên Quân Viễn Đông Quân Đội Pháp tại Đà Lạt
Theo học khóa Căn bản Pháo binh Trường Pháo Binh Pháp tại Idar Oberstein Đức quốc
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
1950-1952 Trung úy Huấn luyện viên Trường Bị Liên Quân Đà Lạt,
 Trung đội trưởng khóa 3 Trẩn Hưng Đạo khóa 5 Hoàng Diệu.
1952 Theo học lớp Chỉ Huy và Tham Mưu ở Hà Nội

1954 Thiếu tá, du học lớp Pháo binh Cao Cấp tại Châlons-Sur-Marne Pháp quốc.
 Tiểu Đ̣an Trưởng Tiểu Đ̣an 1 Pháo Binh Cần Thơ
1955-1956 Chỉ huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh Phú Lợi, Thủ Đầu Một.
 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa.
1956-57 Du học Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Ft Leavenworth (Kansas).
Học lớp Không trợ cận chiến ở Coronado, San Diego.

1957-1958  lệnh phó Đệ Tam Quân Khu.  
1958-1960 Đại tá,  lệnh Đệ Tam Quân Khu
(Kontum, Pleiku, Phú YênB́nh Định, và Quảng Ngăi).
1960 Trưởng Pḥng Quân Huấn tân lập Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH,
Du học Pháo binh Pḥng Không tại Ft Bliss, El Paso.
1961 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QLVNCH.
1962 đến 11-1963 lệnh Đoàn 21 Bộ Binh.
11/1963 Tư Lệnh Quân Đoàn IV (4 ngày).
11/1963 - 2/1964 Tham Mưu Phó Hành Quân Bộ TTM/QLVNCH.

1964 lệnh Đoàn 7 Bộ binh (1 tháng).
1964 Chuẩn tướng, Chỉ Huy Trưởng Trường quan Trừ bị Thủ Đức.
1965 Thiếu tướng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiếp Vận tân lập BTTM/QLVNCH,
Chủ Tịch Ủy Ban Điều hành Quốc Tế Quân Viện
1966 Tham Mưu Trưởng Liên Quân/QLVNCH.
1967  Chỉ Huy Trưởng Trường Bộ Binh.
1968 Ủy Ban Điều Hành Quốc Tế Quân Viện.

1968 Giải ngũ

 Ngày nay nh́n lại Quê Hương qua mấy mươi năm khói lửa, và biết bao nhiêu sự việc đă xẩy ra ở miền Nam thân yêu, tôi không bao giờ quên được Ơn Phước của Thượng Đế ban cho tôi đầy đủ sức khỏe để sống thanh thản tại Tiểu Bang California (2009).