Pháo Thủ Bùi Đức Lạc

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
ngành Pháo Binh

1959 Pháo Đội Phó PDA/TD5SC Sông Mao
1961 Pháo Đội trưởng PDB/TD2PB Đà Nẵng
1963 Pháo Đội trưởng Pháo Đội Khóa Sinh Trường Pháo Binh
1964 Trưởng Ban Hiều Hành và Huấn Luyện Trường Pháo Binh
1966 Thành lập Pháo Đội C PB Nhảy Dù
1968 Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn Pháo Binh Nhẩy dù
Thành lập Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Nhẩy dù
1971 XLTV Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Nhẩy dù
Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đoàn 2 Pháo binh Nhẩy dù


Định cư tại California